dimecres, 19 d’octubre de 2011

Art prehistòric

La pintura parietal del shaman és un exemple de pintura mural prehistòrica. És un exemple de combinació zoomorfa ( amb forma animal ) i antropomorfa ( en forma de persona ) que representa "l'artista" destinat en alguns casos a representar pintures amb un caràcter màgic.