dimecres, 19 d’octubre de 2011

Art egipci

En la iconografia de l'imatge podem veure diverses divinitats de la mitologia egipcia en que representa els ritus relacionats amb la mort. Podem veure escenes de momificació, etc. Com a característica formal podem veure la planimetria i bidimensionalitat a l'imatge.