dimecres, 19 d’octubre de 2011

Art clàssic: Grècia

Aquí tenim un exemple grec d'ordre dòric (no té base, té un fust amb arestes i un capitell,etc). El temple grec esta concebut per fer l'adoració des de l'exterior per això s'ha parlat "d'arquitectura escultòrica" tot i que cal dir que té diverses estancies interiors i conté l'escultura de la divinitat que dona nom al temple.